Získal jsem zkušenosti k nezaplacení a nastartoval kariéru.

Vyplatilo se mi to. Získala jsem cenné zkušenosti i kontakty.

Podmínky pro absolvování praxe byly výborné. Jednoduše jsme díky tomu došli dál.

   

O projektu

Hlavním cílem projektu je zavedení nového systému přípravy studentů na jejich vstup do zaměstnaneckého poměru. Tento cíl je realizován prostřednictvím zavedení dvou modulů nového předmětu "Bez praxe do praxe" zaměřeného na rozšíření praktických dovedností studentů PřF.

Součástí předmětu je teoretická příprava ve škole a praktické ověření poznatků u potencionálních zaměstnavatelů. Moduly se věnují tématům, které studenty naučí základním dovednostem potřebným pro jejich umístění na trhu práce (Bez praxe do praxe I), a dovednostem, které budou potřebovat v pozici nového zaměstnance (Bez praxe do praxe II).

V rámci projektu je vytvářena nová studijní opora "Sbírka případových situací", která se věnuje jednotlivým tématům předmětu propojenými s praktickými situacemi přímo z praxe. Praktické situace nám do Sbírky poskytují přímo zaměstnavatelé.

Projekt je založen na přímé spolupráci se zaměstnavateli přírodovědných oborů, jejich zapojením do výuky, poskytováním informací do Sbírky a poskytováním praxí studentům.

Znalosti z výuky a poznatky z praxe studenti v budoucnu využijí jako absolventi a zaměstnanci.

Důležité termíny projektu

Realizace projektu: 1.1.2011 - 31.12.2013
Udržitelnost projektu: do 31.12.2018
Navázání smluvní spolupráce se zaměstnavateli: 1.1.2011 – 31.3.2011 (případně v dalším období navázání spolupráce dalších zaměstnavatelů)
Vyhotovení Sbírky případových situací: do 31.7.2011
Výuka a praxe: 1.9.2011 – 31.12.2013
Závěrečný workshop: 11/2013