Získal jsem zkušenosti k nezaplacení a nastartoval kariéru.

Vyplatilo se mi to. Získala jsem cenné zkušenosti i kontakty.

Podmínky pro absolvování praxe byly výborné. Jednoduše jsme díky tomu došli dál.

   

Publicita projektu

Informace na stránkách partnerů:

Okno do praxe 2013

12.-13. února 2013 se uskutečnilo setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci pod názvem „Okno do praxe“. Na akci byl prezentován projekt Praktické dovednosti absolventa bez praxe do praxe formou roll-upu, který byl umístěn přímo v mísnosti konání akce. Všem zúčastněným studentům byly předány letáčky k projektu. Projekt včetně možnosti účasti na výukových modulech a praxích u zaměstnavatelů byl také individuálně konzultován se studenty i zaměstnavateli. Možnost zapojení studentů do projektu byla prezentována při panelové diskusi zástupci Teva Czech Industries a Výzkumným ústavem písninářským Troubsko, partnery projektu. Akce se v hojné míře zúčastnili i studenti předmětu BEPI a BEPII.

Okno do praxe 2012

14.-15. února 2012 se na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnila akce Okno do praxe aneb setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů, kde byl projekt prezetován formou umístění roll-upu v prostorách konání akce. Dále byla možnost zapojení studentů do projektu prezentována při panelové diskusi partnery projektu paní Mgr. Rinasovou a paní Otiskovou (zástupkyně Teva) a panem Mgr. Vejražkou (zástupcem Výzkumného ústavu písninářského Troubsko) i dalšími spolupracujícími firmami, které jsou již do projektu zapojeny a akce se zúčastnily.

Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu

Zástupci projektu se zúčastnili sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, které se konalo 18. – 20. 5. 2011 na zámku Sychrov, kde byl projekt prezentován. http://sympoziumsychrov.cz/.


Setkání manažerů ve Velkém Meziříčí

Zástupkyně projektu Ing. Daniela Richterová a Ing. Dagmar Zlámalová se zúčastnily 26. května 2011 „3. setkání manažerů ve Velkém Meziříčí“, kde společně prezentovaly projekt Praktické dovednosti absolventa, navázaly spolupráci se zúčastněnými zaměstnavateli a získaly příspěvky do Sbírky případových situací.


Konference kariérových poradců v Poděbradech (28.-29.6.2011)

V rámci dovoudenní konference zaměřené na aktuální problémy vysokoškolského poradenství byl prezentován členy realizačního týmu projekt Praktické dovednost absolventa z praxe do praxe. Účastníci konference hodnotili projekt velmi pozitivně zejména v oblasti odborných praxí a spolupráce se zaměstnavateli.


Minimálně 1x měsíčně se koná porada realizačního týmu projektu.