Získal jsem zkušenosti k nezaplacení a nastartoval kariéru.

Vyplatilo se mi to. Získala jsem cenné zkušenosti i kontakty.

Podmínky pro absolvování praxe byly výborné. Jednoduše jsme díky tomu došli dál.

   

Zajímavé odkazy

  1. Přírodovědecká fakulta každoročně pořádá setkání svých studentů se zaměstnavateli přírodovědných oborů pod názvem Okno do praxe. Na akci jsou mimo jiné zprostředkovány přímé zkušenosti již zaměstnaných absolventů. Informace o akci naleznete na www.oknodopraxe.upol.cz.
  2. Důležitými stránkami pro kontakt absolventů je Portál absolventů PřF UP www.absolventiprf.upol.cz.
  3. Informace o činnosti Profesně poradenského centra PřF UP, které se věnuje zejména podpoře umísťování studentů na praxích a stážích, pomoci při umístění studentů a absolventů na trhu práce a spolupráci se zaměstnavateli, je možné najít na stránce https://kariernicentrum.upol.cz/text-9/.