Získal jsem zkušenosti k nezaplacení a nastartoval kariéru.

Vyplatilo se mi to. Získala jsem cenné zkušenosti i kontakty.

Podmínky pro absolvování praxe byly výborné. Jednoduše jsme díky tomu došli dál.

   

Výuka

Předmět Bez praxe do praxe obsahuje dva nezávislé moduly. Modul č.1 učí studenty základním dovednostem potřebným pro jejich umístění na trhu práce, Modul č. 2 dovednostem, které budou potřebovat v pozici zaměstnance. Stanovený rozsah výuky každého tématu je 6 hodin. Výuka obou modulů probíhá v zimním i letním semestru, byla zahájena na podzim akademického roku 2011/2012.

Bez praxe do praxe I (Modul č. 1, OCH/BEPI)

Bez praxe do praxe II (Modul č. 2, OCH/BEPII)


Studijní materiály
Hodnocení výuky studenty (1= nejhorší, 10=nejlepší)


Předmět je vytvořen tak, aby odpovídal potřebám současné praxe. Proto byly jeho sylaby konzultovány s koordinátory partnerů i dalších spolupracujících zaměstnavatelů. Koordinátoři partnerů a dalších zaměstnavatelů jsou společně s lektory zapojeni přímo do výuky témat, budou se podílet na diskusi k tématu a zprostředkování praxe studentům. Témata mohou být v průběhu projektu doplňována na základě zjištěných potřeb účastníků předmětu, případných nových podnětů zaměstnavatelů a zkušeností řešitelů projektu.

Vzhledem k efektivitě a interaktivní formě výuky je počet studentů v jedné skupině plánován v počtu 15.

Součástí předmětu je praxe u zaměstnavatele studentova oboru. Předmět je ukončen kolokviem a evaluací studentů na výuku. Při splnění požadavků na úspěšné ukončení předmětu bude studentovi uděleno 5 kreditů.Fotografie z výuky předmětu Bez praxe do praxe IFotografie z výuky předmětu Bez praxe do praxe II

Projektové řízení, práce v týmuZáklady marketingu zaměstnanceEfektivní komunikace u zaměstnavatelePracovní čas zaměstnance