Získal jsem zkušenosti k nezaplacení a nastartoval kariéru.

Vyplatilo se mi to. Získala jsem cenné zkušenosti i kontakty.

Podmínky pro absolvování praxe byly výborné. Jednoduše jsme díky tomu došli dál.

   

Spolupracující zaměstnavatelé

Do projektu jsou přímo zapojeni zaměstnavatelé přírodovědných oborů, a to při tvorbě Sbírky případových situací a ve výuce. V největší míře se zaměstnavatelé věnují praxím studentů na jejich pracovištích.

Hlavními spolupracujícími zaměstnavateli jsou tři partneři projektu. Další zaměstnavatelé byli vybráni na základě kladných zkušeností z předcházející spolupráce nebo z dřívějšího kontaktu. V projektu jsme se zavázali smluvně uzavřít spolupráci s dalšími sedmi zaměstnavateli, tento počet byl naplněn a snažíme se ho dále průběžně doplňovat. Aktuální seznam spolupracujících zaměstnavatelů na tomto projektu je k dispozici níže.

U každého zaměstnavatele je stanoven koordinátor, který je zodpovědný za spolupráci zaměstnavatele v rámci projektu.

Na závěr projektu se koordinátoři zaměstnavatelů zúčastní workshopu projektu.


Seznam zaměstnavatelů

Seznam zaměstnavatelů naleznete v Aktuálních nabídkách praxe.