Získal jsem zkušenosti k nezaplacení a nastartoval kariéru.

Vyplatilo se mi to. Získala jsem cenné zkušenosti i kontakty.

Podmínky pro absolvování praxe byly výborné. Jednoduše jsme díky tomu došli dál.

   

Realizační tým

Mgr. Dagmar Petrželová
hlavní řešitelka projektu, koordinátorka
e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz

Ing. Dagmar Zlámalová
administrátorka projektu, koordinátorka
e-mail: dasa.zlamalova@seznam.cz

Lektoři:

Výuka je vedena zkušenými lektory, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s daným tématem a se spoluprací se zaměstnavateli.

Ing. Radka Navrátilová
e-mail: radka.navratilova@upol.cz
Zobrazit profesní životopis

Ing. Dagmar Zlámalová
e-mail: dasa.zlamalova@seznam.cz
Zobrazit profesní životopis

Ing. Daniela Richterová
e-mail: daniela.richterova@me.com
Zobrazit profesní životopis

Mgr. Zuzana Kupková, Ph.D.
e-mail: zuzkavondrova@seznam.cz
Zobrazit profesní životopis

Mgr. et Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
e-mail: bp@bp.cz
Zobrazit profesní životopis

Mgr. Dagmar Petrželová
e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz
Zobrazit profesní životopis

Mgr. et Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.

Šestnáct let se specializuje na oblast personálních otázek, manažerského řízení a problematiky komunikace v multikulturním firemním prostředí. Ve svém podnikání se zaměřila na výběr pracovníků a vzdělávání. Od r. 2010 pracuje jako vedoucí skupiny personálního managementu katedry řízení lidských zdrojů fakulty ekonomiky a managementu na Univerzitě obrany. Během posledních dvou let vykonává odbornou činnost v rámci různých projektů.

Je autorkou publikací "111 her pro motivaci a rozvoj týmu", "Diagnostické metody v personalistice", „Jak uspět u přijímacího pohovoru“, spoluautorka publikace „Rozvoj lidských zdrojů v malém a středním podniku“, „Virtuální tým“ a příručky „Osobnostní trenérské a konzultantské kompetence“, autorka řady odborných článků. V rámci projektu Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe je hlavní autorkou Sbírky případových situací a lektorkou dvou témat.

Je členkou Asociace trenérů a konzultantů managementu.

Vystudovala magisterský obor Odborná pedagogika a obor Psychologie, ve kterém absolvovala i doktorské studium. Absolvovala specializační studium Speciální pedagogika, výchovné a profesní poradenství.

Mgr. Zuzana Kupková, Ph.D.

Od roku 2010 působí v korporátním marketingovém prostředí, zaměřuje se na public relations, personální marketing, organizaci veletržních expozic a event marketing. Zkušenosti získala nejprve ve vedení neziskové organizace, posléze jako marketingový specialista ve firmě Svitap Svitavy s.r.o., kde měla možnost vzhledem k rozmanitému portfoliu vyzkoušet si realizaci marketingové strategie pro velmi různorodé cílové skupiny, dále se na pozici manažer vzdělávacích programů v holdingu Contipro věnovala zejména event marketingu a personálnímu marketingu zaměřenému na studenty středních a vysokých škol. V současné době působí jako zástupce vedoucí marketingového oddělení ve společnosti KORADO, a.s., a zabývá se téměř výhradně organizací veletržních účastí firmy na českých i zahraničních veletrzích.

V rámci doktorského studia se věnovala také pedagogické činnosti se zaměřením na komunikaci a PR (krizová komunikace, sociální sítě, fundraising ad.) a publikační činnosti s důrazem na vliv korporátního designu na úspěch značky. Disertační práce pak zahrnovala rozsáhlý výzkumný projekt zaměřený na vztahy marketérů a grafických designérů v procesu tvorby firemního designu, doposud velmi ojedinělý svým tématem, rozsahem i získanými výsledky.

V rámci projektu Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe se podílela na workshopech nejprve jako zástupce zaměstnavatele absolventů PřF UP a posléze jako lektorka marketingových témat.

Vystudovala Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati, obor Marketingové komunikace, a s odstupem několika let zde realizovala také doktorské studium v oboru Multimédia a design.

Mgr. Dagmar Petrželová

Od r. 2006 působí v oblasti HR na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Její práce se soustředí na personalistiku, poradenství, péči o zaměstnance. Současně má v kompetenci zajišťování činností souvisejících s vnějšími a vnitřními vztahy fakulty, práci s absolventy, profesně poradeskou oblast pro studenty, PR a eventy, spolupráci s firmami a činnosti s tím spojené. Přes deset let lektoruje.

Svoji projektovou činnost zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců, získávání pracovníků, spolupráci se zaměstnavateli, zprostředkovávání a podporu pracovních zkušeností studentů, uplatňování absolventů na trhu práce. Speciální oblastí je spolupráce na realizovananém projektu “Univerzitní mateřská škola a klub předškoláků”, projekt podporuje rovné příležistosti žen a mužů na trhu práce a slaďování jejich pracovního a rodinného života.

Ve své práci využívá zkušeností z předchozích zaměstnání v soukromém sektoru, kde působila jedenáct let jako personální manažer. V současné činnosti využívá znalost prostředí firem, jejich obchodního myšlení, firemního “jazyka”, možností zajistit studentovi nebo absolventovi pracovní zkušenost a osobních pracovních kontaktů se zástupci zaměstnavatelů.

V rámci projektu Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe je spoluautorkou Sbírky případových situací, hlavní řešitelkou projektu a lektorkou dvou témat.

Dagmar Petrželová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

PhDr. Maria Řičánková

Ve své profesní kariéře se věnovala personalistice a vystudované sociologii, vedla tvorbu firemních systémů, metodik a norem, byla členkou restrukturalizačního týmu podniku. Posledních osmnáct let působí v oblasti vzdělávání a poradenství. V podnikání je řadu let lektorkou, koučem a poradcem, připravuje vzdělávací projekty pro zákazníky na klíč. Realizovala odbornou zahraniční stáž v koncernu Thyssen (Berlín, SRN) a WBB GmbH (Tűbingen, SRN). Je členkou Okresní hospodářské komory v Prostějově.

Svoji publikační činnost zveřejňuje v odborných časopisech Moderní řízení, HRM, Andragogika. V rámci projektu Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe je spoluautorkou Sbírky případových situací a lektorkou dvou témat.

Na Masarykově univerzitě Brno vystudovala magisterský obor Sociologie a ekonomie, postgraduální studium se specializací na Řízení sociálních procesů absolvovala na Vysoké škole ekonomické Praha. Doktorát získala na Masarykově univerzitě Brno v oboru Sociologie.

Ing. Daniela Richterová

Po absolvování školy byla zaměstnána v Dopravním podniku města Olomouce, který působí v oboru jejího studia. V pozici asistentky ředitele podniku mimo jiné vytvořila návrh projektu “Informační systém MHD v Olomouci” financovaného ze strukturálních fondů EU, který pak v době jeho realizace řídila. Podílela se na přípravě zavedení norem ISO 2001. V podniku rovněž působila jako tisková mluvčí.

Šest let působí jako ekonomický manažer, kde kromě ekonomických a účetních záležitostí má na starosti odborný dohled ve věci radiační ochrany na pracovišti a zajišťování praxí studentů na zdravotnickém zařízení, kde působí. Zajišťování praxí se věnuje i na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

V rámci projektu Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe je spoluautorkou Sbírky případových situací a lektorkou jednoho tématu.

Vystudovala na ČVUT fakultu dopravní, obor: automatizace v dopravě a telekomunikacích.

Ing. Dagmar Zlámalová

Od r. 2008 působí na pozici Specialistka na personální marketing na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Její práce se soustředí do oblasti propagační, dále pak do oblasti projektů, poradenství, péče o zaměstnance, práce s absolventy a studenty. V rámci projektu Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe je technickou redaktorkou a spoluautorkou Sbírky případových situací, dále zastává pozici administrátor a lektora.

Svoji projektovou činnost zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců, spolupráci se zaměstnavateli, zprostředkovávání a podporu pracovních zkušeností studentů, uplatňování absolventů na trhu práce. Speciální oblastí je spolupráce na realizovaném projektu “Univerzitní mateřská škola a klub předškoláků” a připravovaném projektu “Univerzitní mateřská škola Přírody”. Oba projekty podporují rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování jejich pracovního a rodinného života.

Ve své práci využívá zkušeností z předchozích zaměstnání v soukromém sektoru, kde působila deset let v logistice a nákupu a zastávala funkce asistentky výrobního ředitele v japonské textilní společnosti TORAY Textiles Centra Europe, dále zastávala funkci manažera řízení zásob ve 2. největším velkoobchodě papíru SMOZA, dále pak vedoucího obchodu a zásobování v Dopravním podniku města Olomouce.

V současné činnosti využívá znalost prostředí firem, jejich obchodního myšlení, firemního “jazyka”, možností zajistit studentovi nebo absolventovi pracovní zkušenost a osobních pracovních kontaktů se zástupci zaměstnavatelů.

Vystudovala VVŠ pozemního vojska ve Vyškově, Fakultu Ekonomiky obrany státu, civilní obor: Obchodní činnost a finanční podnikání.