Získal jsem zkušenosti k nezaplacení a nastartoval kariéru.

Vyplatilo se mi to. Získala jsem cenné zkušenosti i kontakty.

Podmínky pro absolvování praxe byly výborné. Jednoduše jsme díky tomu došli dál.

   

Hodnocení praxí studenty

Praxe na hemato-onkologické klinice a přesněji v koagulační laboratoři, mi dala nahlédnout jak na rutinní provoz laboratoře, tak i na další pracoviště, například do genetické laboratoře či cytologické laboratoře. S prostředím i školitelem jsem byla velmi spokojená a práce zde byla příjemná. Vyzkoušela jsem si práci se vzorky plazmy a jejich následným zpracováním. Jsem ráda, za tuto zkušenost.

Jana Ondruchová, 1. ročník, Bioorganická chemie


Praxe ve FN Olomouc na hemato-onkologické klinice byla zajímavá a pro mě osobně přínosná. Vyzkoušela jsem si různá vyšetření, které se na tomto pracovišti denně provádějí. Získala jsem nové poznatky z oblasti hematologie. A díky této praxi jsem objevila pracoviště, které by v mém budoucím profesním životě hrálo významnou roli.

Markéta Němcová, 1. ročník bioorganické chemie


Praxe v Imalab s. r. o. pro mě byla velmi přínosná. Dověděla jsem se o chodu jednotlivých laboratoří a jejich návaznosti na Kliniku reprodukční medicíny a gynekologie. Vyzkoušela jsem si přípravu vzorků pro některá rutinní vyšetření a jejich hodnocení. Zjistila jsem, co mě baví a udělala si lepší představu o tom, kde bych chtěla pracovat.

Anna Chmelařová, 5. ročník molekulární a buněčné biologie


Jsem velice ráda, že jsem mohla absolvovat praxi ve firmě Imalab s.r.o. Během dvou týdnů jsem se seznámila s chodem všech zdejších laboratoří a také jsem si na sobě samé vyzkoušela několik rutinních vyšetření. Praxe na tomto pracovišti mi byla velkým přínosem obzvláště proto, že jsem si uvědomila, kam chci směřovat svůj profesní život.

Martina Horníková, 5. ročník molekulární a buněčné biologie